ابوالفضل پیرهادی

توسعه دهنده وب هستم و بیش از 5 سال در زمینه برنامه نویسی مشغول به کارم.

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

مهارت ها

C#

80%

SQL Server

60%

ASP.NET MVC

80%

Asp.Net WebForm

80%

Asp.net MVC Core

60%

webapi

60%

سوابق شغلی

توسعه دهنده وب

شرکت: داده پردازان ساینا ایرانیان

توسعه دهنده وب

شرکت: توسعه زایشی دوبال

توسعه دهنده وب

شرکت: رزبن-برساد

توسعه دهنده وب

شرکت: شهرداری تهران-سازمان فناوری اطلاعات تهران

توسعه دهنده وب

شرکت: اندیشه کامپیوتر

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

80%

تماس با من